Nieuwsbrief Oktober 2022

Rabobank

De Rabobank is bij onze leden vast wel bekend van de Rabobank clubactie, waarmee we al jarenlang, ieder jaar een leuk bedrag als ondersteuning krijgen.
Anneke rapporteert dat we 217,98 Euro bijgestort krijgen dit jaar. Daarnaast heeft de Rabobank ook aangeboden clubs, verenigingen en ook onze kring te ondersteunen met vragen die bij het bestuur leven. Ze gaan ons helpen met o.a. ledenwerven, energie besparen en geldzaken. Het bestuur heeft er voor gekozen hier graag gebruik van te maken. We hopen dat we nog wat goede ideeën kunnen opdoen, door deze ondersteuning. Overigens kost het ons als bestuur wel veel extra tijd. Dus wie tijd en zin heeft om ons te helpen, is welkom of in het bestuur of wellicht als lid van een commissie.

Energie Besparing

We hebben weer een briefje opgehangen in de Paletmess om voor verlaten van het gebouwverwarming op 12 graden te zetten en gordijnen te sluiten etc. Dit heeft goed geholpen in verminderen gasverbruik (verbruik voor het jaar 21-22 is 1322 m3. Voor Corona zaten we ruim 2000 m3). Omdat ondertussen de prijzen voor energie nog verder gestegen zijn, hebben we ook besloten de koelkast stroomloos te zetten. Voor verdere besparing heeft Jos geregeld dat op korte termijn een (gratis) energiescan/ energieadvies wordt opgesteld (via Rabobank clubsupport).

Open dag en vervolg hierop.

De open dag, 24 september, die we hadden georganiseerd met als doel meer leden te krijgen, was gezellig en goed bezocht (25 tot 30 personen). Het krantenartikel, de flyers in de winkels en uitgedeeld op de Oogstdag in Lhee hebben blijkbaar goed gewerkt.

Op de maandagavond en woensdag zijn al 4 mogelijk nieuwe leden langs gekomen. Om de nieuwe leden binnen te krijgen en binnen te houden hebben we de gasten die 24 september bij ons binnen gekomen zijn, ook een “Opstart cursus aquarelleren” aangeboden. De cursus zal gegeven worden door Ernest Mols en is ingepland op 20 oktober, 3 november en 24 november (van 13.30 tot 17.00 uur). Tot nu toe hebben zich 9 “gasten/cursisten” aangemeld. Wie van onze leden mee wil doen is welkom. De inschrijving sluit bij 12 personen. Dus nog plaats voor 3 leden! Wilt u meedoen, stuur even een berichtje naar secr.schilderskringdiever@gmail.com

Het geld voor deze cursus en open dag is afkomstig van een subsidie die de provincie Drenthe mogelijk heeft gemaakt in het kader van “Frisse opstart na Corona”

Allemaal een heerlijke herfst toegewenst, met hopelijk veel schilderplezier!